Протипожежне упорядкування

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52 ( додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 1.

1. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки         Разом Середній клас
  1 2 3 4 5    
Баришівське 379,6 1429,7 1756,8 795,9 176,5 4538,5 2,77
Вишеньківське 195,4 2406,4 1317,7 503,5 280,7 4703,7 2,63
Кийлівське 830,1 2578,0 180,9 1158,5 430,6 5178,1 2,57
Старівське 834,5 1990,7 635,3 784,0 548,3 4792,8 2,62
Разом: 2239,6 8404,8 3890,7 3241,9 1436,1 19213,1 2,64
Територія характеризується 2,64 класом пожежної небезпеки, що зумовлено високою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок: хвойних насаджень (58,9 %), твердолистяних (23,3 %), м’яколистяних (17,8 %), в тому числі: молодняки – 12,3 %, середньовікові – 63,6 % і відвідуванням лісу населенням.
Територія філії за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними віднесена до наземної охорони лісів з автопатрулюванням.
В філії в наявності лісова пожежна станція (ЛПС), на яку покладено функції запобігання, виявлення та гасіння лісових пожеж, проведення розяснювальної роботи  серед населення, здійснення контролю за додержанням “Правил пожежної безпеки в лісах України”.
Крім указаних в таблиці заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.

2. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Одиниці вимірювання Існує Проектується Прийнято 2-ою л/в нарадою Термін виконання
1. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні)          
1.1. Проведення роз'яснювальної та виховної роботи серед населення з використанням преси, радіо, телебачення та інших засобів масової інформації. вист. 2 2 2 щорічно
1.2. Проведення навчань, інструктажів та перевірку знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку навч. 1 1 1 щорічно
1.3. Проведення виставок з протипожежної безпеки шт. 1 1 1 щорічно
1.4. Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 80 4 4 щорічно
1.5. Встановлення шлагбаумів шт. 40 4 4 щорічно
1.6. Організація місць відпочинку і паління шт. 10 1 1 щорічно
2. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні)          
2.1. Створення мінералізованих смуг км 160 190 190 щорічно
2.2. Догляд за мінералізованими смугами км 320 380 380 щорічно
2.3. Догляд за протипожежними розривами км 14 14 14 щорічно
3. Дозорно-сторожові протипожежні заходи          
3.1. Утримання автомототранспорту тис.грн 280,0 280,0 280,0 щорічно
3.2. Утримання тимчасових пожежних сторожів тис.грн 15,0 15,0 15,0 щорічно
4. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки          
4.1. Організація пунктів зосередження п/п інвентаря пункт 5 5 5 Рев. період
4.2. Організація добровільних пожежних дружин друж. 4 4 4 щорічно
4.3. Утримання ЛПС шт. 1 1 1 щорічно
4.4. Утримання сил і засобів виявлення пожеж (мачти з камерами відеоспостереження) шт. 3 3 3 щорічно

Охорона лісу

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно Положенням про державну лісову охорону (2009).
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, проектується 9 майстерських дільниць і 23 обходи. Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і майстерські обходи приводяться в таблииці 3.

3. Проект поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці     Обходи    
    існує проектується   існує проектується  
    кількість кількість середня площа, га кількість кількість середня площа, га
Баришівське 4538,5 2 2 2269 6 6 756
Вишеньківське 4703,7 3 3 1568 6 6 284
Кийлівське 5178,1 2 2 2589 6 6 863
Старівське 4792,8 2 2 2396 5 5 958
Разом: 19213,1 9 9 2135 23 23 835

Лісозахист

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати незадовільним. Це підтверджується тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на 54,59 тис. м3 в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і хвороб лісу на площі 1347,7. га
Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в таблиці 4 і прийняті другою лісовпорядною нарадою.
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в таблиці 4, повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах України”. 

4. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту

Найменування заходів Одиниця вимірювання Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження тис.га 1,9 1,9 щорічно
2. Ґрунтові розкопки ям 40 40 щорічно
3. Обприскування розсадників га 2,7 2,7 щорічно
4. Біологічні заходи боротьби:        
– виготовлення штучних гнізд шт. 100 100 щорічно
– огороджування мурашників шт. 100 100 щорічно
5. Організаційно-господарські заходи: нагляд за появою осередків шкідни- ків і хвороб га по всій площі по всій площі щорічно
організація пунктів захисту лісу шт. 5 5 ревізійний період
пропаганда захисту лісу тис.грн 3 3 щорічно